UX research

Marko netwerkplein

Makro Netwerkplein

Net als vele andere groothandels blijkt dat het oude concept van een groothandel tegenwoordig niet meer voldoende te zijn voor de ondernemers. De markt verandert en daardoor moet Marko ook veranderen. Makro gaat een nieuwe koers varen en wil een nieuwe doelgroep aanboren: de jonge lokale ondernemers. Zij willen de optimale facilitator worden om ondernemers te helpen ondernemen. Daarin willen zij geen adviserende rol spelen, maar een facilitator zijn, met echte oplossingen. De belofte van Makro luidt dan ook: “Makro is jouw persoonlijke aankoop assistent die inspireert en je verbindt met jouw lokale community.” Hierbij staat de lokale ondernemer centraal.

Om deze nieuwe belofte te vervullen is Makro een nieuw concept gestart: Makro Netwerkpleinen. Op deze pleinen kunnen (lokale) ondernemers werken, elkaar ontmoeten, vergaderen of een workshop volgen. Deze pleinen zijn te vinden in diverse Makro locaties en worden steeds verder uitgebreid naar andere vestigingen.

De vraag vanuit Makro was om te helpen met het krijgen van inzicht in wat de wensen zijn van lokale ondernemers en hoe Makro hier mee om kan en/of moet gaan.

Het proces

Om de opdracht volledig te begrijpen is er een debriefing gemaakt en besproken met Makro. Op basis hiervan is er aandachtig naar een planning gekeken en zijn de nodige onderzoeksvragen opgesteld:

  • Wat zijn de verwachtingen van de lokale ondernemer over een netwerkplein?
  • Waar zijn de ondernemers te vinden en waar werken zij?
  • Wat is de relatie van de jonge ondernemer met de Makro?
  • Wat zijn de verschillende behoeften/kansen/eigenschappen tussen lokale ondernemers onderling? (is dit per sector verschillend, per vestigingsregio, per leeftijd,…?)
  • Hoe kan een mobiele applicatie lokale entrepreneurs met elkaar verbinden en wat voor rol kan IoT hierin spelen?

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn meerdere vormen van onderzoek toegepast, waaronder desk research, contextual interviews, een enquête, een focus group en participant observation.

Conclusie & advies

Uit de verkregen data van het onderzoek kunnen wij veel opmaken. Zo zijn veel zzp’ers bekend met het flexwerken en de netwerkplekken, maar een enkele heeft pas gehoord van de netwerkpleinen in de Makro. Tijdens de observatie in de Makro zijn we er ook achter gekomen dat het nog niet uitbundig in gebruik genomen wordt. In de twee uur zit tijd waren er drie mensen aanwezig. Ook vormt het “inchecken” op Seats2meet een “probleem”. Mensen geven niet aan dat ze aanwezig zijn en daardoor zien andere niet dat ze op die plek kunnen netwerken.Behoeftes voor een Netwerkplein konden ook in ruime mate opgenoemd worden. Zo is er behoefte naar een professionele uitstraling, het kunnen netwerken met andere zpp’ers en het kunnen opdoen van ideeën d.m.v. bijvoorbeeld evenementen. Ons is duidelijk geworden dat wanneer je een groter publiek wilt bereiken de locatie een rol gaat spelen, er wordt aangegeven dat de ruimte centraal moet liggen en / of goed bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer. Zoals hierboven ook al genoemd doet de uitstraling ook mee. Veel mensen denken bij de Makro aan; om 18 uur dicht en goedkoop. Een Netwerkplein klinkt als een premium service, het tegenovergestelde van de Makro dus.

Rust, inspiratievol, Sfeervol, lekkere zit werkplekken, goede koffie zijn onderdeel van de beleving en onderdelen die belangrijk worden geacht door de beoogde doelgroep. Hier laat de Makro nog wat steken vallen.

Er komen er drie woorden naar boven. De uitstraling, beleving en locatie. Bij de naam “Makro” wordt er gedacht aan een groothandel, vroeg dicht en goedkoop. Dit zijn dingen die je niet zo snel verbindt aan een Netwerkplein. De uitstraling zal juist als iets luxueus moeten aandoen. Een plek waar je graag naartoe gaat om te werken/ netwerken. Goede koffie en snel internet zijn dingen die goed doen aan de beleving in de Netwerkpleinen. Wat wel mist is de inspiratie. Ook zitten er niet veel mensen te werken, dat het lastig maakt om contact te leggen met andere ondernemers. Een flexnetwerkplek moet centraal gelegen zijn en / of goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De Makro zou in kunnen spelen op de beleving en zich kunnen onderscheiden van de rest (concurrentie). Andere grote spelers zijn de Makro al voor gegaan en hebben aangegeven dat het werkt.

Makro Netwerkplein